Tag: music video

Bedroom Audio – รักมือสอง [Official Music Video]

By Kailee Schamberger September 16, 2019 100

เจ็บในใจ ต้องมาฟัง เรื่องช้ำเธอบอก อยู่ประคอง ต้องมองเธอ มีน้ำตา ไม่เป็นไร อย่าไปจำ วันช้ำเริ่มใหม่ ส่งใจมา อยู่ไม่ไกล ตรงนี้ยังมีใคร ร้ายร้ายเป็นแค่ฝัน รักร้าวเรื่องวันนั้น สุดท้ายก็ต้องผ่านไป ล้มซบตรงไหล่ฉัน รักษาใจที่ช้ำ ไม่ต้องกลัวอะไร เศษใจที่เขาโยนทิ้ง ยินดีรับครอบครอง… Continue Reading